Un oraș dezvoltat este acel oraș care nu-și lasă o parte din locuitori în urmă

Pentru ca un oraș să crescă în mod corespunzător este nevoie de o adminstrație deschisă, transparentă și care să colaboreze cu toți factorii comunității, începând de la locuitori, instituții publice, agenți economici, dar și cu instituțiile de presă. 

Principalele priorități pentru fiecare administrație locală ar trebui să fie: investițiile, fondurile europene, educația, calitatea vieții (sănătatea), conectivitatea, dar și partea socială.

Când vorbim de investiții trebuie să ținem cont că degeaba se toarnă kilometrii de asfalt dacă nu exista și un sector privat puternic. Investitorii vin doar dacă le oferi o infrastructura corespunzătoare de business, prin crearea unui mediu atractiv.

Dacă vorbim de Fonduri Europene putem vorbi de multe proiecte care pot schimba fața unui oraș, care ajută la dezvoltarea infrastructurii și care pot duce la atragerea investitorilor, dar și a turiștilor.

În același timp, educația joacă un rol important în cadrul oricărei comunități, iar dinamica unui oraș este dată și de forța de muncă. Cu cât administrația publică locală se implică și asigură un sistem educațional performant și are grijă de oameni, atunci și acești oameni se vor implica în viața orașului în care trăiesc pe viitor.

Calitatea vieții într-un oraș ține de mai muIți factori, printre care: transportul în comun, numărul de parcări, pistele pentru biciclete, reabilitarea clădirilor, sistemul de sănătate, calitatea evenimentelor culturale, artistice sau sportive, sistemul de salubrizare sau serviciile publice online. 

Sunt cazuri în care calitatea vieții contează mai mult decât un loc de muncă bine plătit.

Conectivitatea cu alte orașe, zone, joacă, la fel, un rol important în dezvoltarea unei comunități. Cu cât conectivitatea este slabă cu atât orașul este sărac și mai puțin dezvoltat.

Nu în ultimul rând, oricât de dezvoltat este un oraș, el nu poate fi considerat cu adevărat dezvoltat dacă își lasă o parte din cetățeni în urmă. Toți locuitorii trebuie tratați la fel, deci și partea socială contează foarte mult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *