Marea reorganizare făcută pe genunchi de actuala administrație publică locală

Posted on

În următoare ședința de Consilul Local se va supune la vot noua organigrama a primăriei, practic urmează să se voteze marea reorganizare promisă de actualul primar. Eu nu voi participa la vot, deoarece consider că această reorganizare este făcută pe genunchi, iar o parte dintre angajații primăriei sunt luați peste picior de conducerea actualei administrații publice locale.

În următoarele rânduri îmi voi argumenta această decizie, iar aceste aspecte urmează să le prezint  și în ședința de Consiliu Local. Totodată, voi solicita să fie specificate și în procesul verbal.

Raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul propus se încalcă principiul transparenței, întrucât potrivit art. 8 alin. (1)  “În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative …”

De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, autoritățile administrației publice locale, în speță primarul, au obligația de a respecta prevederile acestei legi. Contrar acestor dispoziții legale, proiectul supus aprobării nu a fost făcut public, nu a fost supus dezbaterii publice.

În aceste condiții și raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, apreciez că prin proiectul propus se încalcă un drept al funcționarilor publici și anume dreptul la tratament egal, fiind discriminați. 

Conform art. 413 din OUG nr. 57/2019 ” (1)  La baza raporturilor de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi funcţionarii publici stă principiul egalităţii de tratament faţă de toţi funcţionarii publici.

(2)  Orice discriminare faţă de un funcţionar public, definită în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, este interzisă.”

Încă din anul 2020 s-a dispus luarea măsurilor pentru reorganizarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului local, mai exact după numirea administratorului public, motiv pentru care nu se justifică demararea procedurii de ocupare prin concurs a mai multor posturi în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, atât în toamna anului 2020, cât și în ianuarie- 2021. 

Consider că ocuparea acestor posturi trebuia să se facă prin redistribuirea funcționarilor publici aflați în plată și care acum sunt defavorizați în urma reorganizării.

Motivarea principală  pentru această reorganizare este economia la bugetul local prin reducerile salariale. Cum oare se justifică aceasta, de vreme ce în urma aprobării acestui proiect se înființează alte direcții, apar posturi vacante de director, se transformă posturi de șef birou în șef serviciu? Unde este economia? De ce este nevoie la unele direcții (parcări, urbanism, investiții) cu 18-30 de angajați să fie doi directori? Tot pentru economie? Mai mult, este organizat deja concurs pentru ocuparea postului de director executiv adjunct la Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului în data de 02.03.2021.

Se încalcă principiul egalității de tratament întrucât prin prezentul proiect au fost propuse a fi desființate posturile de consilieri juridici din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu supuse reorganizării și ca urmare a propunerii de reorganizare a Direcției juridice și administrație publică în Direcția juridică, Registrul agricol-cadastru. 

Doar 4 funcții de consilier juridic superior sunt prevăzute ca vacante și urmează a fi puse la dispoziția funcționarilor publici supuși reorganizării, al căror număr este mult mai mare, motiv pentru care se va organiza concurs pentru ocuparea acestora. 

Activitatea juridică care se desfășoară în cadrul instituțiilor supuse reorganizării poate fi îndeplinită doar de 4 consilieri juridici? Se spune că organigrama primăriei Oradea a fost model de inspirație. Aceea cuprinde, pe lângă cei 12 consilieri juridici din cadrul Serviciului juridic contencios și alți 7 care se ocupă de contestații falimente, tot în cadrul Direcției juridice. 

Având în vedere că se reorganizează întreaga direcție juridică, conform principiului competiției, transparenței, competenței, precum şi al egalității accesului la funcțiile publice, ar fi trebuit ca toate posturile de consilier juridic să fie scoase la concurs.

Deși orice formă de discriminare între funcționarii publici este interzisă, prin proiectul de față este vădită discriminarea, deoarece pentru unii funcționari se urmărește desființarea posturilor, iar pentru alții se ia măsura transformării din șef birou în șef serviciu. 

O altă aberație din marea reorganizare făcută de actualul primar este să transforme posturile de consilier juridic din aparatul permanent al Consilului Local, fără dreptul de a participa la concurs, în posturile de inspector de specialitate -post contractual. Ar trebui dat dreptul tuturor să poată participa la un concurs, toată lumea trebuie să fie tratată la fel.

Asta în situația în care în toată țara aceste posturi au fost transformate în posturi de jurist – funcționar public, imediat după adoptarea OUG 57/2019. 

Nu voi spune niciodată NU unei reorganizări, dar această reorganizare să fie făcută cu cap…nu pe genunchi și toată lumea să aibă șansa să participe la concurs.

Unde este echitatea?

One Reply to “Marea reorganizare făcută pe genunchi de actuala administrație publică locală”

  1. Păi de când se-ncurcă PNL-ul de echitate??? El nu se-ncurcă în legi și vreți să fie deranjat de echitate? PE BUNE???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *